Bayi Girişi
Anasayfa > Çevre Politikası > Yeşil Binalar

Çevre Politikası

Yeşil Binalar

Bugün sürdürülebilir, ekolojik, yeşil, çevre dostu vb. pek çok isim altında karşımıza çıkan doğayla uyumlu yapılar, yapının arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, bütüncül bir anlayışla ve sosyal & çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı, iklim verilerine ve o yere özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı katılımı teşvik eden, ekosistemlere duyarlı yapılar olarak tarif edilebilir.

Ulusal Enerji Konseyi verirline göre günümüz yapıları toplam enerji tüketiminin %40’ından sorulu duruma gelmiştir. Bunun yanı sıra, binaların ve yerleşimlerin küresel ısınmada ki başlıca sera gazı olan CO2 salınımının da %40’ından sorumlu olduğunu düşünürsek, mimarlar, mühendisler, şehir plancıları ve en önemlisi yönetmelikleri belirleyen devlet yetkililerine büyük sorumluluklar düştüğünü görürüz. 

Bina ve yerleşimlerin çevreye olan etkileri salgıladıkları CO2 gazıyla da sınırlı değildir.  Aynı zamanda su kullanımının yaklaşık %12’si, atıkların %65’i ve elektrik tüketiminin de %71’inden sorumludurlar. 

Bu rakamların büyüklüğü, binaların ve yerleşimlerin çevreye olan etkilerinin azaltılması için ayni zamanda büyük bir potansiyelin olduğu anlamına gelir.  Amerika’da yapılan bir çalışma, “yeşil” veya “çevreci” olarak tabir edilen binaların enerji tüketiminde %24-50, CO2 salınımında %33-39, su tüketiminde %40 ve atıklarda %70’e varan bir düşüş sağlanacağını ortaya koymaktadır.

Yatırım ve maliyet açısından bakıldığında da yeşil konulara yapılan yatırımların uzun vadede yatırımcıya geri döner. Bu binaların yatırım maliyeti standart yolla inşa edilen yapılardan % 10-20 fazla olmasına rağmen, enerji kullanımında sağlanan tasarruf sayesinde çevreci yapılar kısa sürede kendilerini amorti edebilecek özelliklere sahiptir. Enerji verimli yeşil binaların ilk yatırım maliyetleri yüksek olsa da işletme giderleri daha ucuzdur

Çevreci malzeme seçimi ve yapım tekniğinde çevreci yaklaşımlar uygulanmaktadır. Tükenme tehlikesi olmayan ve mümkün olduğunca yakın mesafelerdeki kaynaklardan temin edilen malzemeler tercih edilmektedir. Ayrıca bina yapımında kullanılan malzemelerin seçiminde insan sağlığı açısından tehlikeli olmayan doğal malzemelerin seçimine özen gösterilmektedir. Özellikle toksik gazlar içermeyen boyaların seçilmesi ve halı kullanılmaması, bina içerisindeki hava kalitesinin daha yaşanılabilir durumda olması amaçlanmaktadır.

Yeşil Binaların Faydaları

• Kentsel yaşam alanlarına değer katar

• Yapının ekonomik değerini artırır

• Yapım aşamasında doğal çevre tahribatını en aza indirger

• Temiz teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesine ortam sağlar

• Hafriyat ile ortaya çıkan atık malzeme değerlendirmeye alınabilir

• Yeşil çatı uygulaması ile yağmur sularının arındırılması sağlanır

• Yağmur sularının kullanımı ile kanalizasyon sisteminin yükünü azaltmak mümkündür

• Güneş enerjisinden yaralanılır.

• Rüzgâr enerjisinden yararlanılır

• Doğal ışıktan yararlanılır

• Yeşil katmanların güneş ışınlarını yansıtmaması ile sera etkisini oluşturan yansımalar azaltılır

• Enerji tasarrufu sağlanır

• Yeşil katmanları ile oksijen üretilir

• İzolasyon sistemleri ile ısıtma soğutma maliyetlerinin ve karbondioksit salınımı azaltılır

• Geri dönüştürülebilir atıklar kullanılabilir.Etiketler : Yeşil Binalar